Warning: mail() has been disabled for security reasons in /var/www/consilium.cat/datos/web/secure.php on line 1091
Consell, Assessorament & Defensa Jurídica

El despatx

El despatx presta serveis d’assessorament i defensa en l'àmbit del dret privat (dret civil en tots els seus aspectes i dret mercantil), amb l’objectiu de cobrir les necessitats tant de persones com de societats i empreses en aquests camps.