El despatx

El despatx presta serveis d’assessorament i defensa en l'àmbit del dret privat (dret civil en tots els seus aspectes i dret mercantil), amb l’objectiu de cobrir les necessitats tant de persones com de societats i empreses en aquests camps.