Dret successori

Declaracions d’hereus

Herències

Testaments (assessorament, redacció, execució i impugnació)

Testament vital i voluntats anticipades

Fideïcomisos

Llegítimes

Determinació i detracció de quarta trebel•liànica, quarta falcídia i quarta vidual

Partició i divisió d’herència