Dret processal civil

. Responsabilitat contractual i extra-contractual

. Productes defectuosos

. Responsabilitat professional

. Reclamacions de deutes

. Validesa, interpretació, compliment, resolució i execució de contractes

. Processos monitoris

. Mesures cautelars

. Diligències preliminars al judici

. Validesa i eficàcia de resolucions estrangeres